shutterstock_246713383.jpg

AfterWorkStarty

ESF LOGO.jpg

Op 1 januari 2020 starten de Arteveldehogeschool en Integraal VZW met het ESF Innovatieproject “AfterWorkStarty”. De komende maanden willen we door exploratie en testings  een nieuwe dienstverlening ontwikkelen die inspeelt op de maatschappelijke trend om na het einde van de loopbaan te kiezen voor een hernieuwde carrière. De nog te ontwikkelen dienstverlening kadert binnen een evolutie naar het vervagen van de lijnen van de klassieke lineaire loopbaan enerzijds en het fenomeen dat mensen steeds vaker na hun pensioen doorwerken of herstarten anderzijds. Gezien het stijgend aantal (pre)gepensioneerden bestaat er een duidelijke behoefte om deze 'loopbaantransitie' te faciliteren en te ondersteunen.

 

Maatschappelijke uitdaging

Een groot aandeel van de werkende bevolking behoort tot de leeftijdscategorie van de zogenaamde “babyboomers”. Hun uittrede kondigt zich snel én massaal aan! Het fenomeen van de bevolkingsveroudering heeft voor de Vlaamse arbeidsmarkt belangrijke gevolgen. De meest genoemde consequentie is dat daardoor het arbeidsaanbod afneemt en dit in combinatie van een steeds krappere arbeidsmarkt. Veel rek zit er overigens niet meer in de arbeidsdeelname. De jongste generaties kunnen het tekort aan de vraagzijde van arbeid niet volledig opvangen en de klassieke vijvers zijn leeggevist.
Nochtans bestaat er een categorie ouderen die er wel in zouden slagen om, na aanvankelijk het arbeidsproces te hebben verlaten, er weer in terug te keren. Een groep overigens die ook nog eens gekenmerkt wordt door een grote mate van flexibele inzetbaarheid. Dat zijn degenen die met (vervroegd) pensioen in zicht of pas met pensioen zijn gegaan. Met het oog op een maximale arbeidsparticipatie wordt het voor de middellange en langere termijn een noodzaak dat meer ouderen - nà hun met pensioenstelling  -opnieuw aan de slag gaan en herintreden in het arbeidscircuit.

Doelstelling

We willen een aangepaste dienstverlening creëren, op basis van de persoonlijke noden en wensen bij de doelgroep “bijna en pas (vroeg)gepensioneerden”, die opnieuw aan de slag (willen) gaan na de met pensioenstelling: als zelfstandige, als werknemer, als freelancer... .
Dergelijk aanbod bestaat nog niet. Het gaat als het ware om een opnieuw starten met een (nieuwe) carrière, na de eerste carrière: een After Work herstarten, vol goesting en gedrevenheid, wat voelt ‘als een party’: “After Work Starty”.
Focus van ons innovatieproject is exploreren van een nieuwe dienstverlening voor bijna en pas gepensioneerden met het oog op maximale hernieuwde arbeidsmarktkansen na pensionering. Samen werken we aan een verhoogde participatie in het arbeidscircuit van een groeiend (nog onontgonnen) potentieel van (her)inzetbare arbeidskrachten. Een uitdaging die een prioriteit vormt voor de beleidsdomeinen zoals werk en sociale economie, de Vlaamse arbeidsmarkt, welzijn en gezondheid. 

Artikels uit de media

De jonge oudere weigert achterover te leunen. Het decennium van de jagger

(John Parker, correspondent  van The Economist in Trends 19/12/2019).


“Het jaar 2020 wordt het begin van het decennium van de jonge ouderen, mensen vanaf 65 die actief willen blijven. Het hoogtepunt van de babyboomgeneratie lag tussen 1955 en 1960. Je zou dus de komende jaren een piek kunnen verwachten in het aantal babyboomers die met pensioen gaat. Alleen gaan ze niet met pensioen. Door te blijven werken en sociaal betrokken te blijven zullen de babyboomers als jonge ouderen de wereld veranderen zoals ze dat al meermaals gedaan hebben in de vorige fases van hun leven (….).
In 2016 was maar 1/5 van de mensen tussen 65 en 69 jaar aan het werk in de rijke landen. Dat aandeel groeit snel. Werken is één van de manieren om langer gezond te blijven (…). De samenleving zal ook beter af zijn, omdat de overheidsuitgaven voor gezondheidszorg en pensioenen lager zullen uitvallen dan verwacht omdat mensen langer werken en minder medische zorgen nodig hebben. Maar dat kan allemaal alleen gebeuren als er  grote dingen veranderen. Allereerst de algemene kijk op ouderen, en met name de verwachting dat 60-plussers stilletjes achter de coulissen moeten verdwijnen. De jaggers zullen eisen dat bedrijven leeftijdsvriendelijker worden. Ook het overheidsbeleid moet veranderen. De pensioenleeftijd is in veel rijke landen nog lager dan de leeftijd die mensen zien als het moment om te stoppen met werken. Het overheidsbeleid maakt van de pensionering een ravijn terwijl het een helling zou moeten zijn (….)”.

 

Doorbreek de pensioenverwarring 

(Prof. Mark De Vos, Denktank Itinera in Trends 12/12/2019).


“Misschien kunnen we het geweer van schouder veranderen. Laten we het niet hebben over het pensioen, maar over het idee van pensionering zelf. Laten we niet zozeer focussen op de uitkering, maar op de levensfase. Laten we de stijgende levensverwachting gebruiken voor het organiseren van een langere actieve participatie, van een grotere betrokkenheid, van meer samenwerking tussen de generaties. Meer flexibiliteit in de arbeid en meer variatie in de loopbaan helpen. Langer werken als lust in plaats van last. Maar de echte sleutel ligt bij het activeren van de pensioenen. Niet alleen een uitkering bij het einde van de loopbaan, maar ook een hefboom voor het verzilveren van talent op leeftijd. Anders actief blijven ten bate van persoonlijk welzijn, economie en samenleving, is dat geen kans om de pensioenverwarring te doorbreken?” 

ESF BEELD AFTERWORKSTARTY.png