top of page
Business Meeting
11Banden - breed - website integraal-dame
shutterstock_447390982-zww-crop
shutterstock_538991290-zww
LerendeNetwerken-shutterstock_525140848-zww
Actuasessies 'Overnemen & Overlaten'
4Banden - breed - website integraal-start50+

ONDERNEMEN 50+

Wie zijn we?

 

Alle (ondernemende) vijftigplussers kunnen bij ons opleidingsinstituut Integraal terecht voor praktische infosessies, seminaries, adviesmarkten, ondernemersbeurzen, zakelijke netwerkreeksen, in company opleidingen, individuele ondernemersgerichte coaching & begeleiding,  gespecialiseerde publicaties en nuttige tools en dit over verschillende sleutelthema’s in hun carrière zoals:

 • Overlaten van een zaak/praktijk

 • Verkopen van een zaak/praktijk

 • Waardebepaling zaak/praktijk

 • Beëindigen/stopzetten van een zaak/praktijk.

 • Zelfstandigenpensioen & latere sociale bescherming

 • Pensioenvoorbereiding & pensioenplanning.

 • Successieplanning & financiële toekomstplanning

 • Starten met een eigen zaak op latere leeftijd

 • Overnemen van een zaak

 • Vastgoed & eigendom

 • ...

Over deze en andere actuele topics lanceert Integraal ook doelgerichte voorlichtingscampagnes en marktonderzoek. Voor de realisatie van onze  activiteiten en projecten kunnen we rekenen op de medewerking van een breed netwerk van met ons samenwerkende organisaties en instellingen.

Onze visie & opdracht 

 

Integraal wil (ondernemende) 50-plussers informeren, adviseren en begeleiden bij belangrijke kantelmomenten in hun carrière.

We willen bijdragen tot een verhoging van de kwaliteit en de continuïteit van het ondernemerschap bij carrièrekeuzes en bij sleutelmomenten van het ondernemen. 

Deze opdracht wil Integraal vzw waarmaken door middel van:

 • het voorzien in een divers aanbod van projecten en activiteiten over initiatieven op het vlak van overlaten, overnemen, pensioenvoorbereiding, eindeloopbaan en starten van een zaak op oudere leeftijd; 

 • het voorzien in initiatieven en projecten over mensgerichte thema's uit de verschillende domeinen van welzijn op het werk; 

 • het ontwikkelen van een netwerkknooppunt met betrekking tot opleiding, begeleiding en advisering; 

 • het detecteren van nieuwe behoeften met het oog op het ontwikkelen van innovatieve producten en projecten.

SAMEN STERK VOOR AMBITIEUS ONDERNEMERSCHAP!

 • Meer senior starters, meer blijvers

 • Meer succesvolle bedrijfsoverdrachten
 • Een betere eindeloopbaanomkadering 

 • Een goede en proactieve pensioenvoorbereiding


Daar gaan we voor!

 

Integraal en haar netwerkpartners willen alle 50-plussers daarbij adequaat ondersteunen.

Onze werkingsdomeinen

 

3 PIJLERS

 

Onze werking steunt op drie pijlers. 

 

 • Activiteiten organiseren: we organiseren een heleboel initiatieven over de scharniermomenten in de levensloop van 50-plussers.

 

 • Partners: onze dienstverlening steunt op de medewerking van een verschillende gespecialiseerde partner- en ledenorganisaties.

 

 • Projecten: we participeren in tal van nieuwe projecten.

Onze visie & opdracht
Onze Werkingsdomeinen
Onze doelgroepen

Onze Doelgroepen 

Specifiek voor 50-plussers organiseren we op regelmatige tijdstippen verschillende sessies, netwerkreeksen en events over de problematiek van bedrijfsoverdracht en over de thematiek van toekomst- & eindeloopbaanplanning. Daarnaast richten we opleidings- en inforeeksen in op maat uitgewerkt voor vijftigplussers die een zaak willen starten.

Wij organiseren ook inhouse opleidingsprogramma’s op vraag van tal van bedrijven en instellingen die hun bijna pensioengerechtigde medewerkers een cursus  “Voorbereiding op Pensioen” wensen aan te bieden.

 

 • Ondernemers 50+

 • Kandidaat-Overnemers & groeiers

 • (Pre)starters 50+

 • Professionelen & Intermediairen

 • Bedrijven & Instellingen

Meer info

bottom of page