top of page
Pagina - Overnamemarkt

Andere acties

Gezien de verankering van de vzw werking binnen Liantis en de nauwe samenwerking met organisaties zoals UNIZO, Neos,  Overnamemarkt, markant en Dyzo, werkt Integraal vanuit haar specialisatie geregeld mee aan het op touw zetten van gezamenlijke initiatieven zoals seminaries over de thematiek van bedrijfsoverdracht, zelfstandigenpensioen, successieplanning of vastgoed, over thema’s in verband met ondernemen in moeilijkheden, over loopbaancoaching voor ondernemers,  over de versterking van het mentaal welzijn en veerkracht bij zelfstandigen en andere innovatieve projecten.

 

Overnamemarkt, hét online referentieplatform van overnames in Vlaanderen

Overnamemarkt.be, een initiatief van UNIZO, is een open online overnameplatform  waar kandidaat-overlaters hun bedrijfsprofiel anoniem kunnen publiceren ten behoeve van kandidaat-overnemers met het oog op een bedrijfsovername. Contacten verlopen  hetzij  rechtstreeks, hetzij via tussenkomst van een professionele overnamebegeleider. 

Hoofddoelstelling van Overnamemarkt.be blijft het bijeenbrengen van vraag en aanbod met betrekking tot overnemen en overlaten van ondernemingen. Naast het ‘matchen’ van beide partijen, wordt eveneens zeer veel belang gehecht aan het online ter beschikking stellen van betrouwbare en relevante informatie over  het overnameproces.

 

Website: www.overnamemarkt.be

Correspondentieadres: Willebroekkaai 37,
1000 Brussel, T 02-212 25 82

E-mail: info@overnamemarkt.be

Klik op de link hierna voor een
You Tube opname van 5 minuten
met beknopte voorstelling Overnamemarkt 

https://www.youtube.com/watch?v=u-ZSx8Vv6TI
 

 

Tip: Nieuwe waarderingstool
Om de prijsonderhandelingen op een objectievere manier te laten verlopen heeft Unizo samen met de Antwerp Management School een waarderingstool gelanceerd. Op basis van de jaarrekeningen en enkele andere cijfers wordt een simulatie gemaakt van de overnameprijs van een bedrijf.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ‘Op basis van die simulatie krijgen bedrijfsleiders een realistischer idee over de waarde van hun onderneming’, zegt professor Eddy Laveren van de Antwerp Management School. ‘Met de simulatie kunnen ze naar hun boekhouder of een andere expert stappen om de gesprekken over een verkoop op te starten.’

 

Klik hier voor de tool: https://waarderingstool.unizo.be/ams#/intro


 

UNIZO Bedrijfsoverdracht:
Advies op maat voor overlaters van een kleine onderneming.


U wenst begeleiding en advies op maat  bij de verkoop van uw zaak?  Uw onderneming - vennootschap of eenmanszaak - heeft een verwachte verkoopwaarde + € 500.000,- ?

Overnamemarkt en haar partners adviseren u van bij de start van uw bedrijfsoverdracht tot de ‘matching’ van uw onderneming met een geschikte overnemer. Externe koper of familiaal. U krijgt van Overnamemarkt en haar partners onafhankelijk en professioneel advies,  bij elke stap neemt u de beslissing voor uw bedrijfsoverdracht.

Voor transacties met een hogere transactiewaarde introduceren wij u graag bij een geschikte overnamebegeleider.

Hieronder vindt u het stappenplan van dit begeleidingstraject voor verkopers van een kleine onderneming :

         

 

BASISANALYSE


Fase 1 bestaat uit een intakegesprek, waarbij we uw verwachtingen en noden bij de geplande bedrijfsoverdracht in kaart brengen. De expert evalueert samen met u of uw zaak overdraagbaar is, uw verwachtingen realistisch zijn én haalbaar voor een potentiële koper. Na dit gesprek verwerft u als ondernemer een inzicht in de verkoopbaarheid van uw onderneming.

Bij een negatieve evaluatie zoeken we samen naar haalbare alternatieven.

Is de evaluatie positief, dan geven we het startschot voor fase 2: het begeleidingstraject in 3 stappen.


BENT U EN UW BEDRIJF KLAAR VOOR DE OVERDRACHT?

De overname-experten vullen samen met u de overnamescan® in, een vragenlijst van Overnamemarkt.be in samenwerking met Groep Claesen. De overnamescan® analyseert in hoeverre uw bedrijf klaar is voor de bedrijfsoverdracht en geeft u inzicht in mogelijke verbeterpunten.
 

WAT IS DE WAARDE VAN UW ONDERNEMING?

Aan de hand van de jaarrekeningen (vennootschap) of fiscale aangiftes (eenmanszaak), de toekomstvooruitzichten van uw bedrijf en de sector stellen de experts een waardering op. Daarvoor doen we een beroep op de expertise van KBC en de UNIZO-waarderingstool, die in samenwerking met de Antwerp Management School werd ontwikkeld.
 

WIE IS DE GESCHIKTE KANDIDAAT OM UW ONDERNEMING OVER TE NEMEN?

Onze experten schrijven het bedrijfsprofiel en de informatiebundel uit. Het (anonieme) bedrijfsprofiel is een gedetailleerde beschrijving van uw onderneming in combinatie met de relevante kerncijfers, een krachtig beeld en inspirerende titel. Met uw akkoord wordt het bedrijfsprofiel verspreid via de UNIZO-kanalen, het online overnameplatform Overnamemarkt.be, de KBC-kanalen, uw netwerk  (inclusief uw sociale media Facebook & Linked In)
 

De informatiebundel kan u,  na een screening en de ondertekening van een éénzijdige geheimhoudingsverklaring, bezorgen aan de kandidaat-overnemers. Die bundel bevat de volgende aanvullingen op uw bedrijfsprofiel:

 • de basisgegevens van uw onderneming

 • specifieke kenmerken van uw onderneming

 • uitgebreide cijfergegevens die uw waardering staven

 • de vereiste attesten bij de bedrijfsoverdracht

   

Praktisch
 

BASISANALYSE VERKOOPBAARHEID ONDERNEMING

 • Duur: 3 u. (inclusief verplaatsing)

 • Prijs: € 360 (excl. BTW)
   

BEGELEIDINGSTRAJECT IN 3 STAPPEN

 • Duur: 28 u.

 • Prijs: € 1.135 (excl. BTW) dankzij de steun van het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen


De totale kostprijs van het begeleidingstraject bedraagt aldus €1.495 (€360 + €1.135) + BTW.  Er is  geen  commissie verschuldigd.
 

Meer info over deze begeleiding op maat? 
Stuur dan een mail met uw vragen naar info@integraalvzw.be

DE KORTSTE WEG TUSSEN OVERNEMERS EN OVER
Schermafbeelding 2022-03-16 om 14.48.02.png
bottom of page