Andere acties

Gezien de verankering van onze vzw werking binnen Zenito Sociaal Verzekeringsfonds en de nauwe samenwerking met de verschillende UNIZO Diensten, het loopbaancentrum Zenitor, Neos, het Netwerk van Ondernemende Senioren, markant en Dyzo, werkt Integraal vanuit haar specialisatie geregeld mee aan het op touw zetten van specifieke initiatieven in partnership zoals: seminaries voor economische en/of juridische beroepen over de faillissementsproblematiek of ondernemen in moeilijkheden (Dyzo), loopbaancoaching voor ondernemers (Zenitor), ….en andere innovatieve projecten.

 

Overnamemarkt, hét online referentieplatform van overnames in Vlaanderen

Overnamemarkt.be, een initiatief van UNIZO, is een open online overnameplatform  waar kandidaat-overlaters hun bedrijfsprofiel anoniem kunnen publiceren ten behoeve van kandidaat-overnemers met het oog op een bedrijfsovername. Contacten verlopen  hetzij  rechtstreeks, hetzij via tussenkomst van een professionele overnamebegeleider. 

Hoofddoelstelling van Overnamemarkt.be blijft het bijeenbrengen van vraag en aanbod met betrekking tot overnemen en overlaten van ondernemingen. Naast het ‘matchen’ van beide partijen, wordt eveneens zeer veel belang gehecht aan het online ter beschikking stellen van betrouwbare en relevante informatie over  het overnameproces.

 

Website: www.overnamemarkt.be

Correspondentieadres: Willebroekkaai 37, 1000 Brussel, T 02-212 26 13

E-mail: info@overnamemarkt.be

   

 

Tip: Nieuwe waarderingstool
Om de prijsonderhandelingen op een objectievere manier te laten verlopen heeft Unizo samen met de Antwerp Management School een waarderingstool gelanceerd. Op basis van de jaarrekeningen en enkele andere cijfers wordt een simulatie gemaakt van de overnameprijs van een bedrijf.

‘Op basis van die simulatie krijgen bedrijfsleiders een realistischer idee over de waarde van hun onderneming’, zegt professor Eddy Laveren van de Antwerp Management School. ‘Met de simulatie kunnen ze naar hun boekhouder of een andere expert stappen om de gesprekken over een verkoop op te starten.’

 

Klik hier voor de tool: https://waarderingstool.unizo.be/ams#/intro

Contactinfo:

Integraal vzw, Willebroekkaai 37, 1000 Brussel • Tel: 02 21 22 221 - Fax 02 40 30 563info@integraalvzw.bewww.integraalvzw.be


© 2017 Proforma