top of page
Pagina Ondernemen 50+

Onze Campagnes

In onze campagnes benaderen we de actuele thema’s zoals  “bedrijfsoverdracht”, “eindeloopbaan” “starten” vanuit de verschillende levensfasen van de onderneming. We brengen bedrijfsoverdracht ook in het vizier wanneer men overweegt te starten met een (eerste, tweede, …) zaak (serieel ondernemerschap). En we schenken uiteraard blijvend aandacht aan de groeiende groep ondernemers die bijna einde loopbaan zijn. Bij hen situeert zich de komende jaren een demografische boom. De bewustmaking van de ondernemers ouder dan 50/55 jaar blijft essentieel in onze campagnes.

Met onze campagneboodschap Op ondernemen staat geen leeftijd! willen we actief meewerken aan het laten renderen van de ervaring en knowhow van vijftigplussers, vooral  op de economische markt als zelfstandig ondernemer. Onze vzw heeft zich samen met haar partnerorganisaties en de Vlaamse Overheid specifiek naar de oudere prestarters hiertoe geëngageerd.

De finaliteit van onze unieke dienstverlening is 50-plussers te sensibiliseren en grondig te informeren over de mogelijkheid tot het oprichten van een eigen zaak. Om dit te bereiken rollen we een sensibiliserings- en stimuleringscampagne uit zowel naar de potentiële oudere ondernemers als naar een brede groep van intermediaire organisaties. We zetten hier vooral in op een positieve beeldvorming via eigen communicatiekanalen. Maar ook via redactionele aandacht in de media trachten we 50-plussers te activeren tot het starten met een zelfstandig beroep. In onze campagnes kiezen we bewust ook voor goede praktijkvoorbeelden en dito rolmodellen om ondernemerschap bij de doelgroep senior-starters  aantrekkelijker te maken.

UNIZO, Liantis en Integraal beseffen hoe strategisch belangrijk het behoud en de ontwikkeling van het bestaand economisch weefsel in Vlaanderen is. Onder het motto ‘Ondernemen op een Kruispunt lanceren we periodiek met verenigde krachten doelgerichte bewustmakingsinitiatieven om de eindeloopbaan- en overdrachtsproblematiek tijdig bespreekbaar te maken en te faciliteren. Bijzonder kenmerk van onze sensibiliserende initiatieven is dat deze bewust geënt zijn op de typische overdrachtsproblematiek, waarmee vooral kleinere (familiale) ondernemingen mee te maken krijgen.

In de aanloop bijvoorbeeld naar onze Vlaamse KMO adviesmarkten zetten we daartoe telkens een breed gedragen informatiecampagne op touw. Deze sensibiliseringscampagne lopen in samenwerking met onze structurele partners, tal van beroeps- & sectororganisaties, de beroepsinstituten van de economische beroepen, Vlaio, KBC en andere instellingen/actoren (bijvoorbeeld gespecialiseerde fiscale en juridische kantoren) die een betekenisvolle rol  spelen

op het vlak van thema’s zoals bedrijfsoverdracht, eigendomsoverdracht en eindeloopbaanproblematieken. Finaliteit van de actie ‘Ondernemen op een Kruispunt’ was om meer bewuste overdragers én beter voorbereide overnemers te genereren. 

In samenwerking met onze kernpartners Dienstengroep Liantis en UNIZO en met de medewerking van Vlaio, tal van beroepsorganisaties, de cijferberoepen, KBC, CM-regionale verbonden en andere stakeholders, lanceren wij - onder het veelzeggende titel Denk vroeger aan later!' - breed gedragen sensibiliseringscampagnes naar ondernemers 55+. Deze bewustmakingcampagnes met nationale uitstraling wordt tweejaarlijks uitgerold in de aanloop naar 16 regionale informatiecycli over de problematiek van bedrijfsovernames en pensioenvoorbereiding voor zelfstandigen.

Deze campagne kan rekenen op de steun van een 40-tal Vlaamse netwerk- en projectpartners. Zij zetten mee hun schouders onder deze informatiecampagne.

bottom of page