Andere acties

Gezien de verankering van onze vzw werking binnen de Dienstengroep Liantis en de nauwe samenwerking met de verschillende UNIZO Diensten, Neos, het Netwerk van Ondernemende Senioren , markant en Dyzo, werkt Integraal vanuit haar specialisatie geregeld mee aan het op touw zetten van specifieke initiatieven in partnership zoals: seminaries voor economische en/of juridische beroepen over de faillissementsproblematiek of ondernemen in moeilijkheden (Dyzo), loopbaancoaching voor ondernemers, ….en andere innovatieve projecten.

 

Carrière- en loopbaanbegeleiding voor 50-plussers

Bent u 50+ en wenst u als zelfstandige aan de slag te gaan ? Bij onze business partner Liantis talent services kunt u terecht voor individuele loopbaanbegeleiding en actieve coaching bij de oriëntering van uw opstart.

Onze individuele coaching ‘Starten met een eigen zaak na 50’ houden 4 à 5  individuele gesprekken in met een professionele ondernemerscoach van Liantis over bijvoorbeeld uw ondernemersidee, over uw ondernemerscompetenties, over mogelijke ondersteuningsvormen, over welke stappen u allemaal moet zetten, over pertinente vragen zoals heb ik al mijn zakelijke wensen goed in kaart gebracht?  Is mijn zakelijk idee wel realistisch, enz…

Samen doorlopen we de verschillende stappen die nodig zijn om de start van uw eigen zaak optimaal te laten verlopen. We zijn een klankbord en ondersteuning tijdens het opstartproces.

Liantis coacht in verschillende Vlaamse regio's op afspraak.

 

Ook wanneer u zich op een sleutelmoment in uw carrière bevindt of nieuwe stappen in uw loopbaan overweegt, kunt u een beroep doen op onze unieke ondernemersbegeleiding en loopbaancoaching. Ons loopbaancentrum Liantis talent services biedt u namelijk een aangepast en specifiek op ondernemerschap gerichte loopbaan- en carrièrebegeleiding aan. Onze professionele coaches bieden een kritisch klankbord tijdens een individueel coachingstraject van 8 uren. Samen komen we tot heldere inzichten, scherpe antwoorden en doelgerichte oplossingen om uiteindelijk de juiste toekomstkeuzes te maken voor u en uw onderneming. Naargelang uw vraag hebben wij een verscheiden aanbod voor (pre)starters, groeiers, 50-plussers, overnemers en overlaters.

Voorbeelden van thema’s waarrond de Liantis coaches werken: versterken van ondernemerschap, begeleiding bij eindeloopbaan en toekomstplanning, opstart zaak op oudere leeftijd, samenwerken in een associatie, efficiënt organiseren & professionaliseren, vennootschap of groepspraktijk of managen van psychosociale aspecten bij bedrijfsovername, bemiddeling bij bedrijfsoverdracht, goede zakenrelaties uitbouwen, van bijberoep naar hoofdberoep, herstarten na crisissituaties, ….  

                                                                        

Door de steun van de Vlaamse overheid kunt u op dit gepersonaliseerd coachtraject “START 50+”
(8 uren) beroep doen tegen zeer gunstige voorwaarden.  Stuur een mailtje naar info@integraal.be