top of page

ONDERNEMEN 50+

Onze Doelgroepen 

Specifiek voor 50-plussers organiseren we op regelmatige tijdstippen verschillende sessies, netwerkreeksen en events over de problematiek van bedrijfsoverdracht en over de thematiek van toekomst- & eindeloopbaanplanning. Daarnaast richten we opleidings- en inforeeksen in op maat uitgewerkt voor vijftigplussers die een zaak willen starten.

Wij organiseren ook inhouse opleidingsprogramma’s op vraag van tal van bedrijven en instellingen die hun bijna pensioengerechtigde medewerkers een cursus  “Voorbereiding op Pensioen” wensen aan te bieden.

 

Ondernemers 50+

Vooruitziende ondernemers 50+ (zelfstandigen, bedrijfsleiders of beoefenaars van vrije beroepen vanaf 50 jaar): die stilaan hun eindeloopbaan of pensioenleeftijd naderen en de zaak of praktijk zo vlot en veilig mogelijk willen overdragen aan kinder(en), familieleden,  als optie een verkoop aan een buitenstaander overwegen of hun zaak wensen stop te zetten.

Bij het einde van ondernemerscarrière komen er ook een heleboel pertinente vragen over bedrijfsoverdracht en over de ruimere toekomst- & eindeloopbaanplanning (wettelijke en extralagaal pensioen, vermogensplanning, financiën, successieplanning, optimaal beleggen van vrij gekomen kapitalen, ziekteverzekering,   ..) om de hoek kijken.

 

Kandidaat-Overnemers & groeiers

Kandidaat-overnemers en groeiers: die op verschillende terreinen van het overname- en opvolgingsproces professioneel begeleid en ondersteund willen worden. En op een efficiënte wijze in contact willen gebracht worden met overlaters (matching tussen overnemers en overlaters). Met onze acties willen we komen tot meer starters die een zaak willen overnemen en tot meer kandidaat ondernemers die willen groeien door overname(s). Ook gevestigde ondernemers die op zoek zijn naar mede-zaakvoerders of vennoten in kader van de uitbouw (groei/internationalisering) van hun onderneming kunnen bij ons of onze partnerorganisaties  terecht voor begeleiding en advies.

 

(Pre)starters 50+

Kandidaat startende ondernemers  vanaf  de leeftijd van 50 jaar met vage tot meer concrete ondernemersambities.  Zowel werkzoekenden, (brug)gepensioneerden als werknemers/ambtenaren die op oudere leeftijd een nieuwe carrière als ondernemer willen uitbouwen (door een eigen zaak te beginnen of door een bestaande zaak over te nemen).

 

Professionelen & Intermediairen

Professionele adviesverstrekkers en externe bestuurders (accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, erkende fiscalisten & boekhouders, advocaten, notarissen, vastgoedmakelaars, financiële raadgevers, ..): die vooral voor KMO’s het eerste aanspreekpunt zijn voor advies en begeleiding. Deze adviseurs zijn van essentieel belang om het overdrachtsproces en het eindeloopbaantraject op juridisch, financieel en fiscaal vlak mee in goede banen te helpen begeleiden.

 

Bedrijven & Instellingen

Bedrijven en instellingen: die geconfronteerd worden met een uitstroom van pensioengerechtigde medewerkers (werknemers en/of ambtenaren). Voor de waardering van de jarenlange inzet en trouw van hun oudere medewerkers bieden zij het personeel een cursusprogramma “Voorbereiding op Pensionering” aan.  Dit opleidingsaanbod past binnen een goed leeftijdsbewust eindeloopbaanbeleid.

bottom of page